UDO Garage KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN UDO GARAGE STÜDYO HIZLANDIRMA
PROGRAMI AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni(Metin), veri sorumlusu sıfatıyla UDO Garage olarak siz
Garage Stüdyo Ekiplerimizin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı
belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca
sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için Şirketimizin web
sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin ve İşlenmesi Politikası”nı (Politika)
inceleyebilirsiniz. İşbu Metin’de değişiklik yapılması halinde Politika dahil
olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz UDO Garage hızlandırma programları başvuru süreçlerinin
yürütülmesi; ilgili hızlandırma programları değerlendirme süreçlerinin
yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama
süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam,
tanıtım, duyuru süreçlerinin, hızlandırma programları kapsamında tarafınıza
sunulacak danışmanlık, mentorluk ve iş geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi ve
proje/iş fikrinizin geliştirilmesinin sağlanması amaçlarıyla, KVKK’da
düzenlenen genel ilkelere uygun olarak ve KVKK m. 5. maddesinde belirtilen
işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
UDO Games tarafından hukuka uygun olarak işlenen verileriniz; yukarıda 1.
maddede belirtilen amaçlarla tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, paydaş
kurum ve kuruluşlarımıza KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme
şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, online başvuru platformu aracılığıyla tarafınızdan elde
edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (açık rızanız,
sözleşmenin kurulması veya ifası, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi
için zorunlu olması, meşru menfaati için zorunlu olması) dahilinde
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e
göre UDO Games’in info@udogarage.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.